Dołącz do akcji Wolontariusze Wolnych Wyborów!

Wolontariusze Wolnych Wyborów to  akcja obywatelska skupiająca organizacje, którym zależy na  prawidłowości przeprowadzenia wolnych wyborów w Polsce.

Akcja WWW jest społeczną odpowiedzią na wprowadzone przez większość rządzącą z PiS niekorzystnych zmian w ordynacji wyborczej.

Zmiany te dają możliwość partii rządzącej ingerowania w proces wyborczy, a przede wszystkim wpływania na wynik wyborczy.

Patronem Honorowym akcji Wolontariusze Wolnych Wyborów jest Prezydent Lech Wałęsa.  Zobacz co ma nam do przekazania:

#AkcjaWww #WolontariuszeWolnychWyborow